ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

۳ مطلب با موضوع «سایر شعرا» ثبت شده است

خدا هست هنوز

خاموش شدم | | ۰ نظر

ماه من غصه چرا ؟!!
آسمان را بنگر
که هنوز
بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست
گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد

یا زمینی را
که دلش از سردی شب های خزان
نه شکست و نه گرفت
بلکه از عاطفه لبریز شد و
نفسی از سر امید کشید
و در آغازِ بهار
دشتی از یاس سپید
زیر پاهامان ریخت
تا بگوید که هنوز
پُر امنیتِ احساس خداست

ماه من ، غصه چرا ؟!
تو مرا داری و من هر شب و روز
آرزویم ، همه خوشبختی توست

شعر ماه من غصه چرا - عطرخدا www.atrekhoda.com

ماه من! دل به غم دادن و از یأس سخن ها گفتن
کار آنهایی نیست
که خدا را دارند …

ماه من!
غم و اندوه اگر هم روزی
مثل باران بارید
یا دل شیشه ای ات
از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست
با نگاهت به خدا ، چتر شادی وا کن
و بگو با دل خود
که خدا هست ، خدا هست هنوز

او همانی است که در تارترین لحظه شب ، راه نورانی امید
نشانم میداد …
او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد
همه زندگی ام ، غرق شادی باشد …


ماه من! غصه اگر هست ، بگو تا باشد
معنی خوشبختی ، بودن اندوه است …
این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور
چه بخواهی و چه نه ، میوه یک باغــند
همه را با هم و با عشق بچیین
ولی از یاد مبر ،
پشت هر کوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند
که خدا هست ، خدا هست
خدا هست هنوز ...شعر : استاد قیصر امین پور
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم

سوژه ی شعرم شد اندر حال آینده
کنم این مطلبم ارسال آینده

به این وضع خراب پول برق و گاز
به زیر قرض خواهم رفت آینده

وگر هم قول وامی بود از مسکن
زمانش لغو شد تا سال آینده

شدست این واژه ورد هر بدهکاری
که می گوید دهم پولت در آینده

نمی دانم که این بیچاره وقت حال
چرا موکول می گردد به آینده

جوان نسل سوم را نگاهش کن
مهرش را چه کس داند در آینده

سخن مفت و همی هزیانه می بافم
سخن ممنوع شد تا پست آینده...


+ احسان افتخاری

  • خاموش شدم