ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

اینم نماهای نزدیک تر از سفره:

  • خاموش شدم