ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم

مراحل دعا

خاموش شدم | | ۰ نظر

1. ستایش خداوند

2. برشمردن نعمات خدا

3. سپاس و شکرگزاری از نعمات

4. صلوات

5. اعتراف به گناه

6. طلب مغفرت

7. دعا

  • خاموش شدم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • خاموش شدم